Vesnická památková rezervace Holašovice

Jihočeské Holašovice reprezentují na Seznamu světového dědictví, jehož součástí jsou od roku 1998, početný soubor uceleně dochovaných vesnic v České republice.

V odborné literatuře byly Holašovice vysoce ceněny již dlouho, takže zápis na seznam světového dědictví lze pokládat i za završení mnohaleté systematické působnosti památkové péče a odpovědného přístupu vlastníků. Uspořádání vesnice dokládá vyspělost lokačních počinů ve venkovském prostoru v období vrcholné fáze středověké kolonizace českých zemí. Soubor usedlostí je soustředěn kolem rozlehlé obdélníkové návsi s kaplí sv. Jana Nepomuckého. Obytné domy a sýpky jsou převážně štítově orientované do návsi, dvory usedlostí jsou přístupné vjezdovými zděnými branami. Zástavba se dochovala v podobě úprav provedených v 19. století, kdy získala specifické formy tzv. selského baroka. Tento zajímavý výtvarný styl odráží inspirace venkovských stavitelů městskou architekturou, zejména barokními a klasicistními prvky; typická jsou průčelí zdobená jemným štukovým dekorem.