Historické jádro Českého Krumlova

Mimořádně hodnotný, intaktně dochovaný celek středověkého rezidenčního města, které se podél meandrů Vltavy rozvíjelo od 13. století ve vazbě na Rožmberky, nejmocnější český panský rod, je na Seznamu světového dědictví od roku 1992.

Město s početným souborem významných architektonických památek si uchovalo původní urbanistickou strukturu a je pozoruhodné množstvím dochovaných pozdně gotických, renesančních a barokních měšťanských domů s různorodou výzdobou průčelí. Hodnotu města podtrhuje dramatická terénní situace, skladba architektonických dominant a nenarušená vazba na okolní krajinu. Gotický hrad byl velkoryse renesančně přestavěn na zámeckou rezidenci, jež byla dotvořena v barokním období. Od městské části Latrán se směrem vzhůru po skalním hřbetu rozkládá pět nádvoří s 41 budovami a celý areál uzavírá rozlehlá zámecká zahrada.