Projekty a financování VaVaI

Financování VaVaI v NPÚ se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a dále pravidly poskytovatelů finanční podpory. Mezi nejvýznamnější poskytovatele patří Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR. Ze zahraničí je to zejména Evropská komise prostřednictvím rámcových programů na podporu vědy a výzkumu, např. H2020, Horizon Europe aj.

Výzkumná oblast (VOb) je zaměřená na vytváření funkčního prostředí pro vědeckou komunikaci a na podporu odborných publikačních výsledků (monografie,...

Výzkumná oblast (VOb) je zaměřená na šlechtické rezidence/zámky ve správě NPÚ, které jsou národními kulturními památkami, mají status památky...

Výzkumná oblast (VOb) je zaměřená na systematický výzkum širokého spektra druhů nemovitých památek na území ČR dle kritéria jejich ohroženosti a...

Výzkumná oblast (VOb) zaměřená na poznávání, hodnocení a ochranu movitého kulturního dědictví ve správě NPÚ (mobiliární fondy hradů a zámků ve...

Výzkumná oblast (VOb) je zaměřená na průzkum moderní architektury a industriálního dědictví 19. a 20. století v obecném, typologickém a oborovém...

Výzkumná oblast (VOb) je zaměřená na výzkum teorie a dějin památkové péče s cílem prohloubení a rozšíření znalostní a teoretické základny oboru...