Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb.

Obsah informací zveřejněných po 29. 2. 2016.

Pokud není uvedeno jinak, odpovědi na žádosti o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. jsou zveřejněny ve formátu PDF.

2024

2023

2022

2021

2020