Komise pro ochranu památkového fondu v oblasti železniční dopravy

Specializovaný poradní sbor generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové se věnuje památkovému fondu, který souvisí s vývojem železniční dopravy na území České republiky.

 • Ing. arch. Naděžda Goryczková – generální ředitelka NPÚ

Předseda Komise:

 • Mgr. Michal Novotný, Ph.D. – ředitel Železničního muzea

Tajemnice Komise:

 • Dott. Jana Michalčáková Ph.D. et Ph.D. – náměstkyně pro památkovou péči NPÚ GnŘ

Jednatelka Komise:

 • Ing. arch. Eva Dvořáková – oddělení specializací NPÚ GnŘ

Členové Komise: 

 • Mgr. Alena Borovcová – NPÚ ÚOP Ostrava
 • Ing. Rostislav Stašek – České dráhy, a.s.
 • Ing. Stanislav Bytnar – ředitel odboru pozemních staveb, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Doc. Ing. arch. PhDr. Miloš Matěj, PhD. et PhD. – ředitel Metodického centra průmyslového dědictví, NPÚ ÚOP Ostrava
 • Ing. Radek Trejtnar, Ph. D. – ředitel odboru traťového hospodářství, generální ředitelství, Správa železnic, státní organizace
 • Mgr. Jiří Střecha – ředitel Poštovního muzea v Praze

 • Doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph. D. – Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Statut komise pro ochranu pam. fondu v oblasti železniční dopravy

Změna statutu komise PDF (84,54 KB)