Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 20. století

Specializovaný poradní orgán generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové se věnuje památkovému fondu, který vznikl na území České republiky ve 20. století.

Předseda Komise:

 • doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT

Tajemník Komise:

 • Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D., NPÚ, generální ředitelství

Členové Komise:

 • Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ
 • Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Česká komora architektů
 • Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT
 • doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Ústav pro dějiny umění FF UK
 • Ing. arch. Klára Brůhová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT
 • Mgr. Martina Mertová, Muzeum umění v Olomouci
 • Mgr. Jakub Potůček, Fakulta architektury ČVUT
 • Mgr. Martin Strakoš, NPÚ, ÚOP v Ostravě
 • prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ústav dějin umění AV ČR
 • Mgr. Veronika Vicherková, Fakulta architektury ČVUT
 • Ing. arch. Renata Vrabelová, Ph.D., NPÚ, Metodické centrum moderní architektury v Brně

Statut Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 20. století