Sbírka fotografické dokumentace

Sbírka fotografické dokumentace generálního ředitelství spravuje fondy, jejichž rozsah, hloubka a dokumentační hodnota dosahuje mezinárodního významu. Jeho fondy obsahují více než 132 000 černobílých negativů formátu 6 x 6 cm až 30 x 40 cm, 1250 barevných negativů, 38 000 negativů Orbis, 18 000 diapozitivů a 58 000 unikátních fotokopií.

UPOZORNĚNÍ

Sbírka fotografické dokumentace NPÚ GnŘ je ve dnech úterý, středa, čtvrtek od 8.00 do 11.00 hod opět  přístupná veřejnosti. Badatelé jsou povinni hlásit se telefonicky z vrátnice.

Vzhledem k omezenému počtu badatelských míst doporučujeme domluvit návštěvu telefonicky nebo emailem předem.

Kontakt

Valdštejnské nám. 3, Praha 1
telefon +420 257 010 301, +420 257 010 302
e-mail:
gnr.sbirkafoto@npu.cz

Od 4. 5. 2020 do odvolání je prezenční studium umožněno pouze po předběžné domluvě s pracovníky fotosbírky, telefonicky či emailem, prostřednictvím kontaktů a to v tyto dny:

Úterý, středa, čtvrtek 8:00 – 11:00

V prostorách studovny rovněž platí zpřísněná hygienická opatření. Prosíme badatele, aby měli zakrytý nos a ústa a provedli dezinfekci rukou připravenou na místě. Prosíme o respektování dalších pokynů pracovnic fotosbírky. Návštěvníkům badatelen je doporučeno přinést si vlastní ochranné a badatelské pomůcky.

Badatelna se řídí Badatelským řádem NPÚ,  zpoplatněné služby se řídí aktuálním ceníkem.

Děkujeme za pochopení.

Základem sbírky fotografické dokumentace generálního ředitelství NPÚ je sbírka Státního fotoměřického ústavu (založen roku 1919), který systematicky dokumentoval památkový fond a celé kulturní dědictví, a sbírky Státního památkového úřadu a Národní kulturní komise, jež byly roku 1953 sloučeny v Státní památkovou správu. Sbírka fotografické dokumentace se postupně rozrůstala zásluhou Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody (existoval od roku 1958), Státního ústavu památkové péče (vznikl v roce 1991) a Národního památkového ústavu (od roku 2003).

Fotosbírka se rovněž rozrůstala nákupy, odkazy a dary. Díky tomu byly do sbírek včleněny cenné soubory negativů a unikátních fotokopií od profesionálních fotografů, osobností působících v památkové péči a organizací souvisejících s památkovou péčí. Součástí sbírky jsou tedy například kolekce originálních fotografií Jindřicha Eckerta a Brunera–Dvořáka, negativy nakladatelství Orbis, architektů Schulze a Hilberta, fotografů Vojty, Vavrouška a Jaksche. V posledních letech byl zakoupen soukromý archiv dlouholetého pracovníka ústavu, fotografa Vladimíra Hyhlíka. V roce 2015 získal NPÚ jako dar i soukromý archiv význačného českého historika umění Jaroslava Herouta.

V roce 2015 byly v rámci projektu Digitalizace fondů NPÚ naskenovány všechny náhledové karty fotosbírky a nyní probíhá jejich náročná revize.