Služby

Odborní pracovníci z generálního ředitelství NPÚ poskytují vysoce specializované služby pro veřejnost nebo další pracovníky a instituce památkové péče. Studenti, badatelé i další zájemci mohou využívat knihovnu, sbírku fotografické dokumentace či sbírku plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv, navštěvovat přednášky, účastnit se technologických prohlídek, workshopů a dalších akcí.