Náměstek pro správu památkových objektů

Nepodléhá CC

Ing. Oldřich Pešek

Vystudoval na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci obor podniková ekonomika, vedlejší zaměření: hospodářská politika Evropské unie (1993–1998). Kromě toho absolvoval obor hospodářská politika EU (1998–2003) na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a Letní školu evropských studií pro pracovníky veřejné správy a nevládních organizací (2002) na Institutu postgraduálních evropských studií College of Europe ve Varšavě. V Úřadu vlády ČR navštěvoval specializační vzdělávací modul Organizace práce manažera pro střední management (2003), dále kurs environmentálního vzdělávání (2004) a manažerský rozvojový program pro střední manažery.

V letech 2001 až 2002 působil jako odborný lektor v rámci přednášek problematiky Evropské unie v projektu ministerstva zahraničních věcí Evropská jízda. V tomtéž období zároveň přednášel hospodářskou politiku na Ústavu politologie a filozofie Univerzity Hradec Králové. Od roku 2002 do roku 2006 pracoval v odboru pro záležitosti Evropské unie Úřadu vlády ČR. Hlavní náplní činnosti byla koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních správních orgánů při plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv nebo z členství v EU s důrazem na hospodářskou politiku EU, lisabonskou agendu a přípravu nové finanční perspektivy EU v letech 2007–2013. Během působení na Úřadu vlády byl členem výboru rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s Evropskou unií, resortní koordinační skupiny ministerstva pro místní rozvoj.

Od dubna 2006 působil jako provozně-ekonomický náměstek územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Pardubicích. Od června 2009 do konce roku 2012 byl ředitelem územního odborného pracoviště NPÚ v Josefově a následně až do února 2015 zastával funkci náměstka ředitele územní památkové správy na Sychrově. Od června 2009 do května 2015 vedl současně projekt Kuks – Granátové jablko, financovaný z integrovaného operačního programu ve výši 453 mil. Kč. Provozně-ekonomickým náměstkem generální ředitelky NPÚ byl od června 2015. V současnosti působí jako náměstek generální ředitelky NPÚ pro správu památkových objektů.